SailBlogs
Bookmark and Share
Kia Ora
Kia Ora's Photos - The Boat
Photo 12 of 16 | Back To Album
Prev   Next
Kia Ora docked at the new Bremerton marina.
Kia Ora docked at the new Bremerton marina.
Added 23 January 2011
 
Heading South
Who: Julie and Ken Dausman
Port: Seattle, Washington, USA
View Complete Profile »
 
Hylas Owners • 
 
 
 

 
Powered by SailBlogs