Jaya's Voyage

Millbrook, England / February 2017

26 May 2017
Millbrook, Cornwall, England / İngiltere

February 2017 / Şubat 2017

Jaya and her neighbours sitting on the mud on a totally dried-out Millbrook Lake / Jaya ile komşuları, suları tamamen çekilmiş bir Millbrook Gölü'nün çamurunda oturmakta

Millbrook, England / February 2017

26 May 2017
Millbrook, Cornwall, England / İngiltere

February 2017 / Şubat 2017

Jaya aground, while the tide is slowly creeping in, with her hulls below waterline uncovered. / Jaya, su hattının altı meydana çıkmış, yerinde otururken gölün suları yavaş yavaş geri geliyor.

Millbrook, England / February 2017

26 May 2017
Millbrook, Cornwall, England / İngiltere

February 2017 / Şubat 2017

Our location for the last year: pretty Millbrook. Jaya afloat in her winter mode (dome and chimney up) on the tidal lake of Millbrook. / Son bir yıldır bulunduğumuz yer: güzel Millbrook. Jaya kış halinde (kışlık brandası ve bacasıyla birlikte) gelgitli Millbrook gölünde yüzer halde.

Cornwall, England / March 2016

05 September 2016
Cornwall, England / Cornwall, İngiltere

March 2016 / Mart 2016

Jaya on the River Tamar off Cargreen after a spring cleaning / Jaya sağlam bir bahar temizliğinden geçmiş, Tamar Nehri'nde, yeşil köy Cargreen açığında tonoza bağlanmak üzere

River Tamar, England / 10.10.2015

05 September 2016
River Tamar, England / Tamar Nehri, İngiltere

10.10.2015

And finally Jaya comes to a halt at Cargreen moorings / Ve sonunda Jaya'yı Cargreen köyünün tonozlarında durduruyoruz

River Tamar, England / 10.10.2015

05 September 2016
River Tamar, England / Tamar Nehri, İngiltere

10.10.2015

Passing underneath the Tamar Bridge / Tamar Köprüsü altından geçiyoruz
Vessel Name: Jaya
Vessel Make/Model: Wharram Tangaroa
Crew: Mark & Nur
About: Mark is Jaya's builder, captain, mechanic, fisherman and, in general, handyman. Nur is the mate, and the author of this blog.
Extra: Living aboard forever and cruising whenever possible...
Gallery Error: Unknown Album [1:]:16402
Jaya's Photos -