SailBlogs
Bookmark and Share
Độc thân vẫn vui
Vessel Name: heo yeu
Recent Blog Posts
29 June 2011 | vietnam
Hôm đầu năm, bà chị rủ đi xem bói, cầu tài duyên, mình bĩu môi từ chối: 'Xời, em có ế lắm đâu mà phải đi cầu duyên hả chị?'. Giờ là giữa năm, lại lời mời y chang vậy, mình vẫn từ chối với lý do xưa như quả đất đó.