Borta med Bengt

En resa

På Land! On the hard, day 3 and 4.

We managed: Two layers of anti-fouling and engineflush with freshwater. Then it got too hot.

Vi orkade: Två lager med bottenfärg och spolning av motorn med färsk vatten. Sedan blev det för varmt.

up6


Comments