Borta med Bengt

En resa

Tahiti 23 september 2022

Fredag den 23 september 2022, Airport Anchorage, Tahiti
En underbar morgon så det blev kaffe och frukost i sittbrunnen. Efter sjutiden blir det för varmt så jag flyttade in och började med att laga toalettstolen som var dagens projekt. Eftersom det var så varmt jobbade jag långsamt och avbröt för kaffe en gång. Toastolen blev lagad genom att sätta nya 'gångjärn' på den. Som tur var hade vi reserv ombord. Problemet med vår toa är att det står l båtens längdriktning så när man sitter på den och båten gungar, som den gör för det mesta när man seglar, rör sig toastolen åt sidled och till slut går de klena plastgångjärnen sönder.

Vi hade monterat ett par vinkeljärn för att stoppa sitsens rörelser men det visade sig inte vara tillräckligt. De nya gångjärnen, också plast, är från en Jabsco toalett som vi hittade här i Papeete på en båtaffär. Dyra som bara den men mycket stadigare än de som fanns på vår toastol, en vanlig modell som vi köpte på järnaffären här. Det gick även att använda samma skruvhål så bytet gick smidigt. Att montera nya starkare vinkeljärn var inte lika lätt men även det lyckades bra så nu är det bara att åka ut på havet och testa sitsen.

I övrigt en mycket varm och vindstilla dag så jag väntar med nästa projekt som är att laga stagseglets skothorn.

''When I get up in the morning, I turn on my radio to hear the news and the weather forecast. Then comes the pontifical voice telling me to take aspirin for my headache. I have "headaches" occasionally (so does the world), and my headaches, like everyone else's, come from the many conflicts that life imposes on me. My radio tells me not to think about either the conflicts or the headaches. It suggests, instead, that I should retreat into that old magic action of swallowing a pill.

Although I laugh as I listen to this long-distance prescription by a broadcaster who does not know anything about me or my headaches and though I meditate for a moment on man's servility to the magic of chemistry, my hand has already begun to reach out for the aspirin bottle. After all, I do have a headache.

It is extremely difficult to escape the mechanically repeated suggestions of everyday life. Even when our critical mind rejects them, they seduce us into doing what our intellect tells us is stupid. The mechanization of modern life has already influenced man to become more passive and to adjust himself to ready-made conformity. No longer does man think in personal values, following more his own conscience and ethical evaluations; he thinks more and more in the values brought to him by mass media. Headlines in the morning paper give him his temporary political outlook, the radio blasts suggestions into his ears, television keeps him in continual awe and passive fixation. Consciously he may protest against these anonymous voices, but nevertheless their suggestions ooze into his system.

What is perhaps most shocking about these influences is that many of them have developed not out of man's destructiveness, but out of his hope to improve his world and to make life richer and deeper.
The very institutions man has created to help himself, the very tools he has invented to enhance his life, the very progress he has made toward mastery of himself and his environment -- all can become weapons of destruction.''


Från 'Rape of the mind' skriven av A.M. Meerloo (1956)Comments